Weetje

De naam die we gekozen hebben voor onze thuisverplegingsdienst is Curada. Je kan de naam Curada op twee manieren interpreteren:


- Het woord Curada komt voor in het Spaans en Italiaans en betekent genezen.


- Je kan het woord Curada opsplitsen in Cura en da. Cura komt uit het latijn en betekent zorgen, zorgvuldigheid en bekommernis. Ook de Romeinse naam voor de godin van de zorg is Cura. Als je nu het tweede deel bekijkt, da, is weer een leuke verwijzing naar mijn eigen naam, Daan.


Het logo

Het logo van Curada is een klavertje vier en kan geïnterpreteerd worden als:


- geluksbrenger/voorspoed

- vorm= kruis (zorg), hart (staat voor het menselijke aspect)

- Elk van de vier blaadjes heeft ook een eigen betekenis (hoop, vertrouwen, liefde en geluk). Dit zijn één voor één waarden waar wij als verpleegkundigen van Curada enorm veel waarde aan hechten.

- Je kan de vier onderdelen van het klavertje ook nog op een andere manier interpreteren. Hier staan de verschillende blaadjes elk voor een onderdeel van de personen die in onze zorg aan bod komen. U als patiënt, de thuisverpleging (het rode blad, waarvan de kleur ook weer terugkomt in het logo), de arts en eventueel de familie of mantelzorger.


De kleuren

In laatste instantie kan je nog gaan kijken naar de kleuren van het logo. De kleur groen staat voor optimisme, vertrouwen, genezing, hoop, stabiliteit.

De rode kleur staat voor gezondheid, kracht en moed.


Ik ben ervan overtuigd dat we met Curada een sterk concept in handen hebben voor een goed functionerende thuisverplegingsdienst.       Daan Luyten     -     0472 50 66 50     -     info@curada.be     -     Regio: Wijnegem - Schilde - Halle -Zoersel